Bewonerscommissie Patrimonium's Hof

Welkom op de website van de bewonerscommissie Patrimonium's Hof. Na aanleiding van de renovatie plannen van Vestia hebben een aantal bewoners besloten dat het verstandig is de krachten te bundelen. De bewonerscommissie is hiervoor het juiste middel. Meer lezen over de bewonerscommissie doet u hier.

Het wooncomplex Patrimonium's Hof is een uniek stukje Rotterdamse sociale woningbouw en rijksmonument. Meer lezen over deze bijzondere historie doet u hier.

Meer lezen over de ontwikkeling en historie van Rotterdam Zuid doet u hier.

Nieuws, Mediaberichten, Twitter en nog meer achtergrond informatie vind u op onze Nieuws pagina.

Via de periodieke nieuwsbrief worden de bewoners geinformeerd:

Verzoekschrift kantonrechter

De Bewonerscommissie heeft na de bewonersbijeenkomst een verzoekschrift tegen Vestia ingediend bij de kantonrechter te Rotterdam. Dit zijn de speerpunten:
  • Het nietig verklaren van het beleid van ontbinding huurcontract wegens dringend eigen gebruik.
  • Het onderscheid tussen “dringende werkzaamheden” en “renovatie werkzaamheden” en het mixen hiervan waar Vestia zich schuldig aan maakt.
  • Dat renovatie gericht op de samenvoeging (upgraden) van panden geen grond oplevert voor het aannemen van dringend eigen gebruik.
Op woensdag 2 oktober om 15:00 is er een zitting op het Wilhelminaplein om te bepalen of het verzoekschrift in behandeling genomen gaat worden door de kantonrechter. Dit is nog geen inhoudelijke zitting.

De rechter buigt zich eerst over de vraag of de bewonerscommissie een rechtspersoon is die zelfstandig in recht kan optreden. Vestia is van mening dat dit niet het geval is. De bewonerscommissie vindt van wel en stelt dat het dient aangemerkt te worden als een beperkt rechtsbevoegde vereniging in de zin van 2:30 BW.

Daarnaast mag de bewonerscommissie het beleid van Vestia in een verzoekschrift aan de kantonrechter voorleggen. Artikel 8 van de Wet op het overleg huurders verhuurder schrijft dat geschillen met een verzoekschrift voorgelegd kunnen worden aan de kantonrechter en de kantonrechter kan bepalen dat dit besluit niet mag worden uitgevoerd.

De zitting is openbaar en u bent van harte welkom de zitting aan het Wilhelminaplein 100/125 bij te wonen.

Overleg met Vestia

Op verzoek van Vestia is er een tweede overleg gepland. Dit zal plaatsvinden op donderdag 26 september. Aangezien we het beleid van ontbinden van het huurcontract aanvechten bij de kantonrechter valt er wellicht weinig te bespreken.

Zijn er zaken die bewoners aangekaart willen hebben? Reageer dan via het reactieformulier of stuur een e-mail naar: bewonerscommissie@patrimoniumshof.nl

Uitgangspunt blijft dat de woningen in het sociale segment blijven en dat de huidige bewoners die terug willen, ook kunnen terugkeren.

Beantwoording vragen SP & PvdA aan Wethouder

Er zijn antwoorden gepubliceerd op de vragen die de SP en de PvdA gesteld hebben aan de wethouder. Deze antwoorden zijn teleurstellend, de wethouder verdedigt en herhaald de standpunten van Vestia.

Kort samengevat gaat de wethouder mee in de stelling dat de werkzaamheden zo ingrijpend zijn dat dingend eigen gebruik noodzakelijk is. Ook gaat wethouder mee in de stelling dat er een tekort aan middeldure gezinswoningen in onze wijk is.

Antwoorden van de vragen die de SP op 29 april 2019 heeft gesteld aan het college vanburgemeester en wethouders vindt u hier .

Antwoorden van de aanvullende vragen die de PVDA-fractie op 9 mei 2019 heeft gesteld vindt u hier .

Bewonersbijeenkomst - 10 juli 2019 in De Put

Op dinsdag 9 juli heeft er een gesprek plaats gevonden tussen Vestia en de bewonerscommissie.
Het verslag van dit gesprek vindt u hier

Om hierover verslag te doen aan de bewoners en om te bespreken wat de vervolgstappen zijn is er een bewonersbijeenkomst gepland.
De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op woensdag 10 juli 2019 in wijkcentrum de put
Het verslag van deze bewonersbijeenkomst vindt u hier

De bewonerscommissie zal de plannen van Vestia laten toetsen middels een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter.
Belangstellende bewoners kunnen dit verzoekschrift ophalen bij Frans Kamstra, Patrimonium’s Hof 39

Wijkraad Bloemhof geeft advies uit aan B&W Rotterdam.

De wijkraad Bloemhof heeft op 1 juni 2019 een ongevraagd advies inzake Patrimonium’s Hof uitgebracht aan het College B&W Rotterdam. De Wijkraad komt hierin tot de volgende uitspraken:

  • Vestia zorgt er weliswaar voor dat het pand behouden blijft maar dat het pand als volkshuisvestingsmonument ideëel gesloopt wordt.
  • Het feit dat er op geen enkel moment overleg over de toekomst en de plannen is geweest door Vestia of de Huurdersraad van Vestia strookt niet met hoe een woningbouwcorporatie met haar huurders zou moeten omgaan.
  • De huurders wordt op dit moment geen enkel perspectief in Bloemhof geboden. Dat is onwenselijk, slecht voor de sociale structuur in de wijk en moet anders.
  • Het is onwenselijk dat het Patrimonium’s Hof omgevormd wordt tot een complex van Vrijesectorwoningen.
  • Het is wenselijk dat de Huurders van het Patrimonium’s Hof een volwaardige plek aan tafel krijgen met een eigen vertegenwoordiging in het proces en het denken over de toekomst.
  • Het is uitermate pijnlijk dat de Gemeente Rotterdam op haar website ervan uitgaat dat de plannen uitgevoerd zouden moeten worden zoals nu door Vestia gepresenteerd.
  • De Wijkraad vindt dat er een overleg moet komen waarbij de Gemeente de Wijkraad informeert over de betrokkenheid van de Gemeente bij de besluitvorming en waarbij de relevante documenten aan de Wijkraad en Bewoners toegelicht worden.

De wijkraad sluit nog af met de melding; Dit complex is een uniek stukje in onze wijk en verdient bescherming, niet alleen als gebouw maar ook als monument van de volkshuisvesting.

De gehele brief aan het College B&W Rotterdam vindt u hier.

Huurdersraad Vestia reageert op plan en geste Vestia.

De Huurdersraad Vestia heeft op haar website gereageerd op de plannen en geste van Vestia. De tegemoetkoming van Vestia is positief en hopelijk het begin van een uitgebreide terugkeergarantie. Uitgangspunt moet zijn dat iedereen die wil terugkeren ook kan terugkeren. De terugkeergarantie is onderdeel van het sociaalplan. Het sociaalplan wordt door Vestia samen met bewoners gevormd. De Huurdersraad ondersteunt de bewoners hierbij.

Het volledige bericht vindt u hier.

Bewonersbijeenkomst

Op maandag 6 mei was er een bewonersbijeenkomst in wijkgebouw “De Put” voor bewoners van het Patrimonium's Hof Complex die te maken hebben met de renovatieplannen van Vestia. Dit zijn de bewoners van de straten aan de buitenring: 1ste Balseminstraat, Hillevliet, Dahliastraat, Jasmijnstraat en de binnenring: Patrimonium's Hof.

Met een “eerste” aanmelding van 28 bewoners is de bewonerscommissie tot stand gekomen. De bewonerscommissie zal zich nu tot Vestia wenden om in overleg te komen.

Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier downloaden.

Via deze website, via e-mail en een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.
bewonerscommissie@patrimoniumshof.nl

Aansluiten bij de bewonerscommissie

Bent u bewoner van het Patrimonium's Hof Complex en wilt u zich aansluiten bij de bewonerscommissie Patrimonium's Hof dan kunt dit doen via dit aanmeldformulier.

Reactie sturen naar de bewonerscommissie

Wilt u een reactie sturen naar de bewonerscommissie? Maak dan gebruik van het reactieformulier.