Bewonerscommissie Patrimonium's Hof

Welkom op de website van de bewonerscommissie Patrimonium's Hof. Na aanleiding van de renovatie plannen van Vestia hebben een aantal bewoners besloten dat het verstandig is de krachten te bundelen. De bewonerscommissie is hiervoor het juiste middel. Meer lezen over de bewonerscommissie doet u hier.

Het wooncomplex Patrimonium's Hof is een uniek stukje Rotterdamse sociale woningbouw en rijksmonument. Meer lezen over deze bijzondere historie doet u hier.

Meer lezen over de ontwikkeling en historie van Rotterdam Zuid doet u hier.

Nieuws, Mediaberichten, Twitter en nog meer achtergrond informatie vind u op onze Nieuws pagina.

Via de periodieke nieuwsbrief worden de bewoners geinformeerd:

Bewonersbijeenkomst - 8 januari 2020 in De Put

Voor woensdag 8 januari 2020 om 19:00 staat er een bewonersbijeenkomst gepland.
De bijeenkomst zal wederom plaats vinden in wijkcentrum "de Put" aan het Putseplein 28 .

Doel van deze bijeenkomst is het bespreken van het concept Sociaal Plan welke door Vestia is uitgereikt. Daarnaast zal er nog een terugkoppeling plaatsvinden over de Rechtsgang en willen we graag de wensen van de bewoners inventariseren.

Het concept sociaalplan kunt u hier downloaden.

Graag roepen we dan ook alle bewoners op om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn!

Geen behandeling door kantonrechter

Op 16 december 2019 heeft bij de Rechtbank Rotterdam een zitting plaats gevonden aangaande het ingediende verzoekschrift. Helaas is het niet gelopen zoals we gehoopt hadden.

De rechter gaf aan dit verzoekschrift niet te kunnen en mogen behandelen. De rechter vond dat we te vroeg waren, we moeten de daadwerkelijke huuropzegging afwachten, dan kunnen we pas naar de rechter. De huuropzegging zal juli 2020 plaatsvinden.

Het aanvechten van de huuropzegging door Vestia bij de Rechter kan dus alleen door de individuele huurder en pas wanneer de huur ook daadwerkelijk is opgezegd.

Van deze zitting is door Carol Vlugt een verslag gemaakt. Dit verslag kunt u hier downloaden.

Overleg met Vestia

Op verzoek van Vestia is er een op 3 december 2019 een overleg geweest met de bewonerscommissie. Aanleiding hiervoor was het concept sociaalplan dat Vestia heeft opgesteld.

De bewonerscommissie heeft aangegeven dat dit concept eerst aan de bewoners wil voorleggen alvorens hier überhaupt iets over kan zeggen en heeft ook om kopieën verzocht om uit te delen aan de bewoners.

Daarnaast heeft de bewonerscommissie Vestia er op aangesproken dat ook volgens de huurdersraad de huisbezoeken nog niet hadden mogen plaatsvinden.

Ook is er de vraag gesteld of de geste van Vestia de toegezegde 20 DAEB woningen wel een reëel aantal is en is nogmaals verzocht om alle correspondentie tussen de gemeente Rotterdam en Vestia m.b.t beleidsstukken aan de bewonerscommissie te doen toekomen.

Het verslag van dit overleg kunt u hier downloaden.

Bewonersbijeenkomst - 10 juli 2019 in De Put

Op dinsdag 9 juli heeft er een gesprek plaats gevonden tussen Vestia en de bewonerscommissie.
Het verslag van dit gesprek vindt u hier

Om hierover verslag te doen aan de bewoners en om te bespreken wat de vervolgstappen zijn is er een bewonersbijeenkomst gepland.
De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op woensdag 10 juli 2019 in wijkcentrum de put
Het verslag van deze bewonersbijeenkomst vindt u hier

De bewonerscommissie zal de plannen van Vestia laten toetsen middels een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter.
Belangstellende bewoners kunnen dit verzoekschrift ophalen bij Frans Kamstra, Patrimonium’s Hof 39

Wijkraad Bloemhof geeft advies uit aan B&W Rotterdam.

De wijkraad Bloemhof heeft op 1 juni 2019 een ongevraagd advies inzake Patrimonium’s Hof uitgebracht aan het College B&W Rotterdam. De Wijkraad komt hierin tot de volgende uitspraken:

  • Vestia zorgt er weliswaar voor dat het pand behouden blijft maar dat het pand als volkshuisvestingsmonument ideëel gesloopt wordt.
  • Het feit dat er op geen enkel moment overleg over de toekomst en de plannen is geweest door Vestia of de Huurdersraad van Vestia strookt niet met hoe een woningbouwcorporatie met haar huurders zou moeten omgaan.
  • De huurders wordt op dit moment geen enkel perspectief in Bloemhof geboden. Dat is onwenselijk, slecht voor de sociale structuur in de wijk en moet anders.
  • Het is onwenselijk dat het Patrimonium’s Hof omgevormd wordt tot een complex van Vrijesectorwoningen.
  • Het is wenselijk dat de Huurders van het Patrimonium’s Hof een volwaardige plek aan tafel krijgen met een eigen vertegenwoordiging in het proces en het denken over de toekomst.
  • Het is uitermate pijnlijk dat de Gemeente Rotterdam op haar website ervan uitgaat dat de plannen uitgevoerd zouden moeten worden zoals nu door Vestia gepresenteerd.
  • De Wijkraad vindt dat er een overleg moet komen waarbij de Gemeente de Wijkraad informeert over de betrokkenheid van de Gemeente bij de besluitvorming en waarbij de relevante documenten aan de Wijkraad en Bewoners toegelicht worden.

De wijkraad sluit nog af met de melding; Dit complex is een uniek stukje in onze wijk en verdient bescherming, niet alleen als gebouw maar ook als monument van de volkshuisvesting.

De gehele brief aan het College B&W Rotterdam vindt u hier.

Huurdersraad Vestia reageert op plan en geste Vestia.

De Huurdersraad Vestia heeft op haar website gereageerd op de plannen en geste van Vestia. De tegemoetkoming van Vestia is positief en hopelijk het begin van een uitgebreide terugkeergarantie. Uitgangspunt moet zijn dat iedereen die wil terugkeren ook kan terugkeren. De terugkeergarantie is onderdeel van het sociaalplan. Het sociaalplan wordt door Vestia samen met bewoners gevormd. De Huurdersraad ondersteunt de bewoners hierbij.

Het volledige bericht vindt u hier.

Bewonersbijeenkomst

Op maandag 6 mei was er een bewonersbijeenkomst in wijkgebouw “De Put” voor bewoners van het Patrimonium's Hof Complex die te maken hebben met de renovatieplannen van Vestia. Dit zijn de bewoners van de straten aan de buitenring: 1ste Balseminstraat, Hillevliet, Dahliastraat, Jasmijnstraat en de binnenring: Patrimonium's Hof.

Met een “eerste” aanmelding van 28 bewoners is de bewonerscommissie tot stand gekomen. De bewonerscommissie zal zich nu tot Vestia wenden om in overleg te komen.

Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier downloaden.

Via deze website, via e-mail en een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.
bewonerscommissie@patrimoniumshof.nl

Aansluiten bij de bewonerscommissie

Bent u bewoner van het Patrimonium's Hof Complex en wilt u zich aansluiten bij de bewonerscommissie Patrimonium's Hof dan kunt dit doen via dit aanmeldformulier.

Reactie sturen naar de bewonerscommissie

Wilt u een reactie sturen naar de bewonerscommissie? Maak dan gebruik van het reactieformulier.